club-logo Nacional
  • Martino, Rinaldo
  • Loureiro, Washington
2 : 0
Rampla Juniors
club-logoNAC
  • Juez: Marino, Esteban